Vatrodojavni sistemi

Vatrodojava služi ranom otkrivanju i sprječavanju požara i pojave vatrene stihije u građevinama i objektima. Sistemi vatrodojave u osnovi mogu biti koncipirani kao konvencionalni sistemi vatrodojave, kao analogno-adresabilni sustavi vatrodojave (u pravilu veći i srednji objekti), kao sistemi koji rade zajedno sa protuprovalnim sistemima ili kao jedan ili više samostojećih vatrodojavnih detektora (u pravilu manji objekti kao što su trgovine, kancelarije, stanovi i kuće.)

Osnovna razlika između prva dva, oba u osnovi alarmna sistema za dojavu požara je u tome što analogno-adresabilni sistemi mogu sa velikom točnošću odrediti na kom djelu građevine ili objekta je došlo do pojave požara, dima, vatre ili nekog drugog stanja radi kojeg je potrebno alarmirati korisnike ili uposlenike, dok konvencionalni sustavi vatrodojave javljaju samo u kom djelu građevine (sektoru) je nastalo alarmno stanje. Odnosno koja petlja sistema vatrodojave je u alarmu, tj. koja je petlja otkrila pojavu dima ili vatre.

Video nadzor
Za manje objekte dovoljno je ugraditi bar neki od samostojećih detektora ili nekoliko detektora povezanih na protuprovalnu alarmnu centralu.

Isplati li se ugraditi vatrodojavni sistem?

Ako ste potpuno sigurni da se vama ne može dogoditi vatrena stihija i da vaša dobra, zdravlje i životi nisu u opasnosti onda vam je sistem vatrodojave i vatrodojavnog alarma potpuno nepotreban. Međutim, ako postoji i najmanja šansa za nastanak požara (a uvijek postoji) onda sistem vatrodojave predstavlja način mudrog promišljanja o vlastitoj sigurnosti. Bez obzira koliki bio trošak ugradnje sistema vatrodojave on se vremenom uvijek isplati. I to višestruko...

Kakav sistem odabrati ?

Kao i u svemu drugome tako i u vatrodojavi najbolje je odabrati sistem vatrodojave koji će biti po mjeri predmetnog objekta i koji će objekt adekvatno i maksimalo štititi. Međutim, neophodno je napomenuti da je bilo kakav sistem vatrodojave (ako je ispravan, naravno) bolji nego nikakav. Za jednu porodičnu kuću, stan ili kancelariju u najvećem broju slučajeva dovoljan je i jedan jedini samostojeći vatrodojavni detektor koji će se u slučaju pojave vatre, dima ili požara oglasiti i na taj način upozoriti a često i spasiti ukućane ili uposlenike. Samostojeći detektori vatre, dima ili požara su naročito korisni i u manjim trgovinama, radionicama i sličnim mjestima. Pri promišljanju i izboru sistema vatrodojave naročito je potrebno voditi računa o sljedećem: od nepostojećeg sistema vatrodojave lošilji je jedino neispravan i nefunkcionalan sustav. Sistem vatrodojave mora se redovito testirati, kontrolirati i servisirati jer mora uvijek biti spreman na vrijeme korisnika obavjestiti o nastalom stanju. Neispavan sustav vatrodajave je velika opasnost jer se u njega pouzdamo a u stvari nas ne štiti od ničega.

Šta ProComp nudi?

Nudimo vrhunske i potpuno profesionalne sisteme vatrodojave projektirane od renomiranih i iskusnih profesionalaca koje izvodimo koristeći vrhunsku tehnologiju i to metodom ključ u ruke uz minimalan trošak kako ugradnje tako i kasnijeg održavanja sistema. Nudimo i trajno održavanje sistema vatrodojave u skladu sa zakonskim propisima i normama.

Nudimo i čitav niz samostojećih detektora, manjih samostalnih sistema i sistema vatrodojave koji se u svome radu naslanjaju (priključuju) na protuprovalne sisteme te sa njima čine integrirani sistem protuprovale i vatrodojave.


podrska


Cijene paketa

Vatrodojava

Sa svim klijentima potpisujemo Ugovor o kreiranju i održavanju sistema.

Cijene paketa
za vatrodojavni sistem kreću se od 500 KM + pdv na više. Na cijenu gotovog paketa potrebno je dodati trošak montaže sistema. Samu cijenu montaže možete dobiti besplatnim pregledom objekta. Naši ovlašteni instalateri, rado će odgovoriti na svako vaše pitanje vezano uz vatrodojavu.

Cijena montaže ponajviše ovisi o težini instalacije kablova, probijanju zidova i o utrošenom potrošnom materijalu (kanalice, vijci, silikon kitovi i sl)

Kontaktirajte nas na jedan od sljedećih načina:


web: http://www.procomp.ba
(na ovoj adresi imate i live chat podršku, putem koje možete direktno kontaktirati našu prodaju, a oni vam mogu pružiti pomoć iz naše kancelarije savjetima ili zakazati termin posjede vašoj firmi kako bi napravili plan postavljanja video nadzora)
email: [email protected]
tel: 032/221-654
mob: 061/230766