Kontrola pristupa i prolaza

Kontrola prolaza i/ili kontrola pristupa nužna je na svim onim mjestima gdje postoji bilo kakva vrsta ugroženosti radi neovlaštenog ulaska, izlaska, prolaza, pristupa pojedinim resursima ili segmentima objekta ili firme. Sistemi kontrole prolaza ili pristupa obvezni su i tako gdje postoji ugroza unošenja odnosno iznošenja nedozvoljenih tvari ili materijala u ili iz štićenog objekta. Kontrola prolaza (pristupa) je sistem tehničke zaštite koji predstavlja odlično rješenje i za manje objekte ili postrojenja ali i za objekte kapaciteta nekoliko desetaka hiljada korisnika, koji ne moraju nužno biti na istom mjestu ali kontrola prolaza i pristupa može biti administrirana centralno.

Video nadzor

Sistemi za kontrolu prolaza i pristupa služe za nadzor ulaza i fizičku zaštitu građevina i/ili njihovih dijelova od neovlaštenog ulaza ili prolaza. Temeljni zadatak sistema za kontrolu prolaza i pristupa je dozvola pristupa - ulaza, izlaza ili prolaza - isključivo ovlaštenim osobama prema ranije utvrđenim pravilima ponašanja sistema.

Za identifikaciju korisnika u sistemu kontrole prolazi pristupa najčešće se upotrebljavaju RF ID beskontaktne PVC kartice sa ugrađenim čipom za kontrolu prolaza. Danas se često susreću i beskontaktni privjesci, ali u uporabi su i kontaktne čip-kartice, magnetne i bar-kod kartice. Složeniji sitemi kontrole prolaza i pristupa služe se i naprednim biometrijskim metodama za identifikaciju osoba u cilju ostvarivanja kontrole prolaza i pristupa (prepoznavanje otiska prsta, crta lica i sl.).
U ponudi imamo brojna rješenja za implementaciju i integraciju sistema za kontrolu prolaza i pristupa. Bilo da trebate sistem sa identifikacijskim karticama ili biomerijski sistem na otisak prsa ili prepoznavanje lica u mogućnosti smo isporučiti sistem baš po vašoj želji.

Sistemi za kontrolu i evidenciju radnog vremena

Sustavi za kontrolu i evidenciju radnog vremena koriste se u firmama sa većim brojem zaposlenih ali i u firmama u kojima se iz bilo kojeg razloga ne može neposredno kontrolirati i evidentirati radno vrijeme uposlenika bez obzira što se ponekad radi samo i o firmama sa nekoliko uposlenika. Sistem za kontrolu radnog vremena biti će jednako efikasan, isplativ i primjenjiv bez obzira na broj uposlenika u konkretnom slučaju na kojem se sistem za kontrolu radnog vremena primjenjuje.

Sistemi za kontrolu i evidenciju radnog vremena omogućuju jednostavnu evidenciju i uvid u vrijeme provedeno na poslu svakog pojedinog djelatnika uz mogućnost izrade raznih izvještaja vezanih za kontrolu radnog vremena i vrijeme provedeno na radu. Sistemi za kontrolu i evidenciju radnog vremena razvijeni su na način da pružaju veliku pouzdanost u radu a kroz jednostavnost upotrebe pružaju korisniku sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena trajan i jednostavan način potpune kontrole nad stvarnim radnim vremenom uposlenika.

Sistemi za kontrolu i evidenciju radnog vremena sve se više nameću kao nepohodan sistem u modernome poslovanju a statistike pokazuju da se produktivnost a u konačnici i ukupan uspjeh pojedinih firmi koje su uvele kontrolu i evidenciju radnog vremena zanačajno unaprijedio a tom je unapređenju sistem kontrole i evidencije radnoga vremana znatno doprinjeo jer je njegovim uvođenjem znatno smanjen neopravdan izostanak sa posla, uveden red u korištenje dnevnoga odmora, smanjeno ili gotovo onemogućeno rasipanje važnih resursa firme i slično.

podrska


Cijene paketa

Kontrola pristupa
Sa svim klijentima potpisujemo Ugovor o ugradnji i održavanju

Cijene paketa
za kontrolu pristupa kreću se od 500 KM + pdv na više. Na cijenu gotovog paketa potrebno je dodati trošak montaže sistema. Samu cijenu montaže možete dobiti besplatnim pregledom objekta. Naši ovlašteni instalateri, rado će odgovoriti na svako vaše pitanje vezano uz video nadzor.

Cijena montaže ponajviše ovisi o težini instalacije kablova, probijanju zidova i o utrošenom potrošnom materijalu (kanalice, vijci, silikon kitovi i sl)

Kontaktirajte nas na jedan od sljedećih načina:


web: http://www.procomp.ba
(na ovoj adresi imate i live chat podršku, putem koje možete direktno kontaktirati našu prodaju, a oni vam mogu pružiti pomoć iz naše kancelarije savjetima ili zakazati termin posjede vašoj firmi kako bi napravili plan postavljanja video nadzora)
email: [email protected]
tel: 032/221-654
mob: 061/230766