kupite samsung tv qled

Organizator promotivne akcije

Samsung Electronics Austria GmbH, sa registriranim sjedištem u Beču, na adresi Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Beč, Austrija (u nastavku „Samsung“), organizira promotivnu akciju za kupce Samsung televizora u sklopu koje će Samsung kupcima televizora definiranih u točki 9. ovih Općih uvjeta i pravila (u daljem tekstu: Pravila) u sklopu kojih će Samsung kupcima određenih televizora (u daljem tekstu pojedinačno: Uređaj, i zajedno: Uređaji) pokloniti vaučer za aktivaciju HBO GO usluge , a sve po ispunjenju pretpostavki i uvjeta koji su navedeni u ovim Pravilima.

Promotivni period

Navedena promotivna akcija dostupna je kupcima Uređaja na teritoriji Bosne i Hercegovine u u razdoblju od 12.10.2020. do 22.11.2020. ili do isteka zaliha, sukladno odredbama ovih Pravila.

Poklon

Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti navedeni u ovim Pravilima, kupac Uređaja će ostvariti pravo na sljedeći poklon: HBO GO vaučer na 6, 9 ili 12 mjeseci (u daljem tekstu: Poklon), kako je to definirano u točki 9. ovih Pravila (naveden je popis modela odnosno modelnih kodova Uređaja koji su predmet ove promotivne akcije).

Uvjeti za učešće u promotivnoj aktivnosti


Da bi kupac Uređaja ostvario pravo na učešće u promotivnoj aktivnosti kao i pravo na Poklon, potrebno je da se kumulativno ispune svi navedeni uvjeti:

 1. Da kupac tokom Promotivnog perioda kupi jedan od navedenih Uređaja iz točke 9. ovih Pravila;
 2. Da je Uređaj kupljen kod ovlaštenog Samsung prodajnog partnera na teritoriji Bosne i Hercegovine; Spisak Samsung ovlaštenih partnera je definiran u točki 8. ovih Pravila;
 3. Da je Uređaj kupilo fizičko lice koje je navršilo 18 godina života, sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, i da Uređaj kupuje u svojstvu krajnjeg korisnika Uređaja; Krajnji korisnik je fizičko lice koje Uređaj kupuje za sopstvene potrebe a ne za potrebe dalje preprodaje ili distribucije;
 4. Da kupac uspješno provede registraciju Uređaja, slanjem email poruke na email adresu [email protected], sukladno rokovima i uvjetima definirabim točkom 4. ovih Pravila.
 5. Da kupac Uređaja nije bio korisnik HBO GO usluge u prethodnih 12 mjeseci, gledano unazad počevši od trenutka podnošenja zahtjeva za aktivacijom Poklona na web stranici HBO – https://hbogo.ba/samsung

Postupak i rokovi registracije Uređaja

Preduvjet za učestvovanje u promotivnoj akciji i ostvarivanje prava na Poklon je registracija Uređaja sukladno ovim Pravilima.

Kupci koji su isključivo u razdoblju navedenom u točki 2. ovih Pravila kupili Uređaj trebaju se za svrhu sudjelovanja u ovoj promotivnoj akciji registrirati slanjem email poruke na email [email protected] . Registracija će se moći izvršiti u razdoblju do 15 dana od datuma kupnje Uređaja.

U slučaju ispunjenja uvjeta iz točke 3. ovih Pravila i uspješne registracije, kupci će ostvariti pravo na Poklon (poklon vaučer ovisi o modelu kupljenog Uređaja, kako je to definirano u točki 9. ovih Pravila), i to
do isteka zaliha poklona. Poklon vaučer se dostavlja kupcu putem e- mejla u roku od 15 radnih dana od dana uspješno provedene registracije.

Postupak registracije podrazumijeva dostavu osobnih podataka kupca nužnih za uspješnu registraciju. Osobni podaci kupaca koji će se prikupljati su: ime, prezime, e-mail adresa korisnika, te prikaz (sken)
fiskalnog računa s prodajnog mjesta kako bi registracija bila potvrđena.
Uz gore navedene osobne podatke kupac za uspješnu registraciju treba dostaviti Samsungu i sljedeće podatke:

– model i serijski broj Uređaja.
Slanjem e-mail poruke (prijave) na e-mail adresu [email protected] kupac dostavlja svoje podatke Samsungu. Samsung će provjeriti odgovara li datum kupnje uvjetima iz točke 2. ovih Pravila, kao i jesu li ispunjeni i ostali uvjeti određeni ovim Pravilima. Slanjem navedene e-mail poruke kupac ujedno
daje svoju izričitu suglasnost za primjenu ovih Uvjeta i za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila.
Ukoliko datum kupnje odgovara ovim Pravilima, i ukoliko su ispunjeni i ostali uvjeti navedeni u ovim Uvjetima, kupcu će poklon iz točke 3. ovih Pravila biti dostavljen u roku od najviše dve nedelje od trenutka uspješne registracije, o čemu će kupac biti obaviješten e-mail porukom na e-mail adresu koju je naveo pri registraciji. Kupac je dužan da prilikom postupka registracije dostavi potpune i točne podatke. Organizator neće
snositi nikakvu odgovornost u slučaju nepravilno i neblagovremeno dostavljenih podataka. Ukoliko registracija nije blagovremeno provedena sukladno ovim Pravilima, odnosno ukoliko dostavljeni podaci u
registraciji nisu ispravno popunjeni, kupac neće steći pravo na Poklon.

Aktivacija Poklona nakon uspješno provedene registracije

Po uspješno provedenoj registraciji i dodjeli Poklona, sve na način kako je predviđeno u prethodnoj točki ovih Pravila, zarad upotrebe/iskorišćenja Poklona, kupac Uređaja obavezan je isti (poklon vaučer) aktivirati putem web sajta kompanije HBO. Aktivacija Poklona (poklon vaučera) sprovodi se sukladno Općim uvjetima kompanije HBO.

Napomene:

 • Uspješno registrirani kupac Uređaja može aktivirati Poklon najkasnije do 31.12.2020. godine.
 • Za aktivaciju Poklona, odnosno HBO GO usluge potrebna je kreditna kartica.
 • Aktivacija Poklona, odnosno HBO GO usluge obavlja se putem https://hbogo.ba/.
 • Tijekom trajanja perioda u kojem se Poklon – HBO GO usluga koristi (6, 9 ili 12 mjeseci od dana aktivacije) kupac Uređaja ne plaća naknadu.
 • Ukoliko kupac Uređaja nakon poklon perioda (nakon iskorišćenja HBO GO usluge, odnosno pretekom 6, 9 ili 12 mjeseci od dana aktivacije Poklona) želi nastaviti sa korištenjem HBO GO usluge, onda se takva usluga naplaćuje od strane i shodno uvjetima kompanije HBO. U suprotnom, nužno je da kupac Uređaja blagovremeno odjavi svojstvo korisnika HBO GO usluge, shodno Općim uvjetima kompanije HBO.- Općii uvjeti kompanije HBO nalaze se na web strani https://hbogo.ba/terms-and-conditionsdirect-subscription

Upotreba osobnih podataka

Osobni podaci kupaca koji svoje podatke dostave Samsungu a koji će biti prikupljeni u okviru predmetne promocije sukladno ovim Pravilima bit će prikupljeni i obrađeni u skladu sa Samsung pravilima privatnosti
i zaštite osobnih podaaka (https://www.samsung.com/hr/info/privacy/ ) i ovim Pravilima, kao i u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Svrha prikupljanja osobnih podataka kupaca je provjera ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u predmetnoj promociji te utvrđivanje adrese za dostavu poklona.

Osobni podaci kupaca koji će biti prikupljeni u okviru predmetne promocije bit će isključivo dostupni sljedećim
subjektima:

 • Samsung Electronics Austria GmbH, Austrija, Beč, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka,
 • HBO Europe s.r.o., Praha 7, Jankovcova 1037/49, Postcode: 170 00, Czech Republic.

Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka, kao i u skladu s relevantnim propisima Bosne i Hercegovine te ih neće proslijediti trećim stranama.

Radnje prikupljanja i obrade ličnih podataka u vezi aktivacije HBO GO usluge, te tokom korištenja HBO GO usluge, ne vrše se od strane Samsung.
Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetne promocije je dobrovoljno i vrši se na temelju izričitog pristanka učesnika. U slučaju da kupac odluči ne podijeliti svoje osobne podatke sa Samsungom, kupac
neće ostvariti mogućnost sudjelovanja u predmetnoj promociji.

Voditelj zbirke osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke učesnika ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa
zakonom odnosno ako je svrha prikupljanja podataka ispunjena.

Pravo izmjene uvjeta promotivne akcije

Samsung zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene ovih Pravila, uz obvezu da iste, bez odlaganja, objavi. Ukoliko će navedene izmjene uključivati izmjenu uvjeta korištenja
osobnih podataka, Samsung se obvezuje zatražiti suglasnost za istu od korisnika koji su u okviru ove promocije dostavili Samsungu svoje osobne podatke.

Popis modela koji su predmet promotivne akcije Model code HBO GO voucher:

 • UE82TU8072UXXH 12 meseci
 • UE82TU8002KXXH 12 meseci
 • UE75TU8072UXXH 12 meseci
 • UE75TU8002KXXH 12 meseci
 • UE75TU7172UXXH 12 meseci
 • UE75TU7102KXXH 12 meseci
 • UE75TU7092UXXH 12 meseci
 • UE75TU7072UXXH 12 meseci
 • UE75TU7022KXXH 12 meseci
 • UE75TU7002KXXH 12 meseci
 • UE70TU7172UXXH 9 meseci
 • UE70TU7102KXXH 9 meseci
 • UE70TU7092UXXH 9 meseci
 • UE70TU7022KXXH 9 meseci
 • UE65TU8502UXXH 9 meseci
 • UE65TU8072UXXH 9 meseci
 • UE65TU8002KXXH 9 meseci
 • UE65TU7172UXXH 9 meseci
 • UE65TU7102KXXH 9 meseci
 • UE65TU7092UXXH 9 meseci
 • UE65TU7072UXXH 9 meseci
 • UE65TU7022KXXH 9 meseci
 • UE65TU7002KXXH 9 meseci
 • UE58TU7172UXXH 6 meseci
 • UE58TU7102KXXH 6 meseci
 • UE55TU8502UXXH 6 meseci
 • UE55TU8072UXXH 6 meseci
 • UE55TU8002KXXH 6 meseci
 • UE55TU7172UXXH 6 meseci
 • UE55TU7102KXXH 6 meseci
 • UE55TU7092UXXH 6 meseci
 • UE55TU7072UXXH 6 meseci
 • UE55TU7022KXXH 6 meseci
 • UE55TU7002KXXH 6 meseci

Kompletnu ponudu sa odličnim cijenama Samsung televizora možete pogledati na ProComp web shopu na sljedećem linku: https://procomp.ba/262-samsung-televizori